Безопасно в Интерент

За добрите и недотам добрите страни на дигиталните технологии, вижте в следващото видео!

Как дигиталните технологии влияят на децата?
А умеем ли да се защитаваме в Киберпространството?
Коментари