Здравейте, приятели от ПГ по ПСТТ "Н. Й. Вапцаров", град Ямбол и всички останали, които се надяваме да станете такива!

Познахте ни, нали? Ние сме 

КЛУБ „КЛЮЧОВИ ДИГИТАЛНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – БАЗОВИ И ЗА НАПРЕДНАЛИ” към Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника "Н. Й. Вапцаров", град Ямбол - училището, предлагащо ПРОФЕСИЯ, РАБОТА, СИГУРНОСТ. Вече почти един учебен срок, ние имахме възможност да работим и да усъвършенстваме нашите дигитални умения по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Времето, в което работехме ни даде увереност в собствените сили, уверихме се, че можем да бъдем отговорни и най-вече внимателни, работейки в голямата общност на онлайн пространството. Вие вече познавате част от нашата работа - имахме удоволствието да ви поздравим за изминалите празници с изработени от нас пожелания. Създадохме и още много полезни материали,  които ще споделим с вас. Нашата работа бе в много посоки и по тази причина успяхме да съберем и много полезни неща за всички вас. Вече можем смело да предаваме нашият опит и на всички вас, които желаете да сте по-близо до нас. А какво по-хубаво място за това оттук - нашият блог?  Надяваме се да станете наши поддръжници, наши приятели! Бихме искали и занапред да работим заедно, защото сме сигурни, че девизът на нашия клуб "ЗАЕДНО МОЖЕМ ВСИЧКО" е най-правилният на този свят! Добре дошли при нас!

Коментари